Аралық аттестацияның қосымша сабақ және өту кестесі