Стратегиялық план

Ойыл аграрлық колледжінің  2021-2026 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары